یک مشاوره بازاریابی دیجیتال باید توانایی تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال را در راستای استراتژی کلان کسب و کار داشته باشد. استراتژی بازاریابی دیجیتالی طرحی است که نشان می دهد چگونه کسب و کار شما از طریق کانال های آنلاین مانند موتور های جستجو و رسانه های اجتماعی به اهداف بازاریابی خود می رسد.